Welcome to Tick Tock

Official Rolex Jeweler

Tick ​​Tock của Westminster, California tự hào là một phần của mạng lưới toàn cầu của Rolex Jewellers chính thức, được phép bán và duy trì đồng hồ Rolex. Với những kỹ năng cần thiết, bí quyết kỹ thuật và trang thiết bị đặc biệt, chúng tôi đảm bảo tính xác thực của từng bộ phận của Rolex. Liên hệ với chúng tôi để đặt hẹn với nhân viên tận tụy của chúng tôi, những người có thể giúp bạn thực hiện lựa chọn đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời.